Ef:4:1-16

Församlingen som Kristi kropp är vår stora utmaning och Guds stora erbjudande till oss att få ta del av, som varken är individualistiskt isolerande eller kollektivt utslätande av personligheten utan leder till att ”alla andras frihet utvidgar min egen frihet till det oändliga”.

Våra rädslor hindrar oss från att bli fria, orden här vill hjälpa oss till frihet!

Bakgrunden till orden i Efesierbrevet är
1. Kristi total herravälde (1:19-23)
2. Guds bestämmelse angående oss (2:10)
3. Guds plan att nå ut till alla med de goda nyheterna (3:10)
4. och att detta skall ske genom Kristi kropps fungerande enhet på denna jord, vilket berör samtliga relationer människor emellan.(4:10-16)

Sann frihet står alltid i förhållande till något/någon.

Den frihet som Kristi kropp erbjuder är
1. att få bidra med den gåva som Gud lagt i våra liv och
2. att därmed bli beroende genom att bli mottagare

Här handlar det om att stötta och hjälpa varandra genom att ha fördrag med varandra i tålamod, kärlek, att sträva efter att med fridens band bevara den andliga enheten…(Ef 4:3,4) och nå fram till trons enhet (4:13)

Tron växlar i våra liv, barnets tilllit, tonåringens provokationer, den vuxnes målmedvetna arbete och den äldres mognande tillit…men föremålet för vår tro växlar inte!
En enda kropp
En enda ande
Ett och samma hopp
En är Herren
En är tron
Ett är dopet
En är Gud och allas fader

Kallelsen handlar om något större – vi gestaltar tillsammans ett uppdrag som för oss ut ur själva, ut ur vår egoism. Det är inte längre ”mitt” projekt utan ”vårt” projekt som gäller.
Ef 4 betonar tjänstegåvornas funktion att bygga upp hela kroppen till fullkomlighetens mognad och bredd genom att varje del hjälper och stöder, med just sin kraft – i kärlek…

Tjänstegåvorna skall inte utföra jobbet utan ”göra de heliga mera fullkomliga” (telois=nå fram) så att det blir en växt i alla avseenden. Huvudet=Kristus ger signalerna som hela kroppen gemensamt gör bäst i att lyda, annars blir det spastiska okontrollerbara rörelser.

Vill jag ställa mig till förfogande?
Vill jag vara en mottagare av vad Gud har i beredskap för mig?
Vill du kliva in i de förutberedda gärningar som Jesus förberett.?

I Kristi kropp är det så att vi får ge vad vi har
och ta emot vad vi kan få…

pastor nilsson 080907