Helgen 15-16 november får vi besök av Tomas Boström, metodistpastor, sångare, författare m.m. från Roma kloster på Gotland.

Tillsammans med Rosengårdskyrkan inbjuder vi bl.a. till samtal kring den avsiktsförklaring som tagits på respektive samfundskonferenser om gemensam kyrka för Metodistsamfundet, Sv Baptistsamfundet och Sv Missionskyrkan – ”På väg mot en Gemensam Framtid” – med frågor som rör synen på kristen tro, kyrkan, dess uppgift och ansvar i samhället.

Vi inleder i Slottshagskyrkan lördag kl. 15.00. Inför kvällens offentliga samling ”Sången som ikon” inbjuder vi alla sångintresserade till sångövning med Tomas Boström kl. 18.00. Se programtablån nedan för lördagen i sin helhet där samtliga samlingar förläggs till Slottshagskyrkan. Söndagens gudstjänst kl. 10.00 firas gemensamt i Rosengårdskyrkan.

Lördag 15 nov i Slottshagskyrkan
15.00  ”På väg mot en Gemensam Framtid?” – samtal kring avsiktsförklaringen om ett nytt gemensamt trossamfund för Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Församlingsledning och styrelser särskilt inbjudna!
17.00  Servering av kaffe, thé och smörgås.
18.00  Sångövning för alla som vill vara med – tillsammans med Tomas Boström.
19.30  ”Sången som ikon” – sångens och musikens betydelse i väckelserörelsen.

Söndag 16 nov kl.  10.00 (obs tiden) Sammanlyst gudstjänst i Rosengårdskyrkan – med vispredikan av Tomas Boström. Medverkan av Lennarth Nilsson och Anders Johansson. Himlakul. Kyrkkaffe