Kära veckobrevsläsare.
Sitter på en mycket unik plats i kväll.
Jag befinner mig som retreatledare på klostret på Kumlaanstalten, faktiskt det enda kloster i sitt slag i hela världen som är beläget inuti en anstalt!
Alltsedan starten för 7 år sedan har hundratalet interner gått längre eller kortare retreater, de kortaste är på fem dagar, de längsta varar 30 dagar.
Retreaterna går i Ignatius av Loyolas anda, som i korthet går ut på ”andliga övningar för att övervinna sig själv och ordna sitt liv utan att låta sig styras av någon enda oordnad böjelse.”
Atmosfären skapas genom följande ekvation: Tid gånger Tystnad är lika med Tillit…
Reflektionerna jag håller i har samma innehåll som överallt annars jag är.
Det som är botten i mig är botten i dig är botten i alla…
Och i klosteratmosfären skulle man kunna säga att det blir ”botten upp”, och mycket som lagrats på djupet friläggs…
Får jag be om störssta möjliga tyssstnad…
En god vecka – fylld av tid och tystnad – önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se