Kära veckobrevsläsare.
Vi hade en frukostsamling i kyrkan i lördags med temat ”När livet inte blev som vi tänkt oss –hur blir det då..?”
En god vän till mig som drabbats av stroke berättade om sina tankar och känslor inför det inträffade och hur han hanterat och hanterar livet.
Att inte ge upp, att besluta sig för att fortsätta och planera livet med sikte på framtiden var fokus tillsammans med förmågan att gräva på djupet i sitt liv för att finna det meningsfulla och t o m glädjefyllda.
Vi avslutade samlingen med sinnesrobönen i den längre versionen
”Gud, giv mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder
och att acceptera motgångar som en väg till frid.
Hjälp mej att – likt Honom – ta denna syndiga värld precis som den är,
inte såsom just jag vill ha den.
Hjälp mej att lita på att Gud gör allt väl om jag överlåter mej åt Hans vilja.
Ge mej nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet – och i fullkomlig
salighet tillsammans med Honom i det tillkommande.”

Just formuleringen ”någorlunda lycklig” tilltalar mig.
Jakten på den eviga lyckan blir osund och overklighetsbaserad, medan förmågan att utvinna ”någorlunda lycka” i det som händer oss i livet är sunt baserad på vår verklighet.
En någorlunda lycklig vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se