Den växande medvetna tron i Kristi kropp…,
Ansträngande i vår duktighet eller mottagen gåva, Ef 2:8 (Vem tror mest?)
Tron är en rörelse i tillit mot Gud
Tron ser det osynliga i det synliga när förnuftet enbart ser det synliga i det osynliga, ”att se den Osynlige” håller oss samman, det är ju vårt centrala ämne när vi möts… (Den som tror får se/får inte se…)
Hebr 11:23-27
Församlingen, Kyrkan, Kristi kropp hålls samman genom det osynliga/den osynlige, trons centrum är Kristus, inte åsikterna… fascinationen, nyfikenheten, fantasin, optimismen

1. Tro=naivitet, kan leda till blåögdhet
2. Tro=fantasi, kan leda till verklighetsflykt
3. Tro=kunskap , kan leda till tvärsäkerhet
4. Tro=tillhörighet, kan leda till ”vi och dom”
5. Tro=tvivel, prövning kan leda till osäkerhet
6. Tro=paradoxal, kan leda till antingen- eller
7. Tro=naivitet, helhet, inneslutande, frihet
Tron är mottagande, men också utgivande, utifrån trons centrum tas risker när vi går utanför vår bekvämlighets zon och utför handlingar, som vi inte annars skulle ha drömt om att göra.

Vi vandrar från ”viljans tro” till ”trons vila”…
tron/tilliten är dagsfärsk, bäst före datum…
Tron är ett livsprojekt, där livets händelser integreras med tron. Den levande tron får människan att växa, att kunna härbärgera, att mogna till skörd, att orka med andra uttryck, en generositet i mötet med olikheterna
En optimism: Optimisten har sin grund i Guds skaparmöjligheter Optimisten är en kraft som kan bära bakslag, en kraft som aldrig överlåter framtiden åt din motståndare.” Baumann

Hebreerbrevet 11 är ett kapitel med olika personligheter som tillsammans med Gud tråcklade ihop sina jordiska liv med det himmelska landskapet genom trons röda tråd.
Alla fick kraft genom tron – men alla fick också ta risker på grund av att de trodde…
Tron är samtidigt ”med livet som gåva” och ”livet som insats”. Utan garantier…Tro stavas r-i-s-k!
Tro utan kärlek är fanatism, tro utan hopp är hopplöst

Tänk att Kristi kropp finns i den långa historien, Hebr 12:1ff, som inspirerar oss att gå vidare, tro vidare, fäderna som banade väg
Att göra det som fäderna gjorde är att inte göra det som fäderna gjorde