På söndag 26 oktober kl. 11 är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan. Temat för gudstjänsten är ”Alla är lika värda…”.

Ungdomarna/tonår kommer att stå för sång, predikan, drama mm tillsammans med Sofia Hallström och Lena Carlsvärd.

Vi kommer också att göra en insamling till equmenia ungdomsförbund.

Efter gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkommen!