På söndag 2 november firar vi Gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan kl. 11. Margaretha Pettersson predikar och Caroline Carlman sjunger.

Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkommen!