Kära veckobrevsläsare.
Tomas Boström, sångare, textförfattare och pastor skriver i sitt album Sammet om den ålder där ”backspegeln tenderar att bli större än framrutan”…
När så blir fallet, desto viktigare att ha goda utsikter även i backspegeln, så inte gammalt unket skräp förstör tillvaron för oss.
Att gå från en utsiktslös till insiktsfull attityd.
Jag hörde i veckan om en person som hade som valspråk: ”Härifrån och framåt!”
Även om inte livet alltid var så enkelt, så blev det enklare – tack vare mottot.
En vecka som går ”härifrån och framåt” önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila  pastor@slottshagskyrkan.se