Kära veckobrevsläsare.
Gott Nytt Kyrkoår!
En del av oss har varit i kyrkan idag och högtidligt sjungit några av de traditionella adventssångerna.
”Gå Sion din Konung att möta”, ”Hosianna, Davids Son” och ”Bereden väg för Herran”  är välbekanta för många.
Dessa psalmer är oftast skrivna med ett ganska invecklat symbolspråk.
Ord med signalkaraktär för dem som förstår vad de pekar på.
Men om man inte känner till bakgrunden, vad händer då?
På något sätt så tror jag att dessa psalmer ändå förmedlar något till oss av det hemlighetsfulla, som ingen kan förstå – även om vi tror oss förstå.
Poesin kan i många fall förmedla mera  till våra liv än faktakunskapen.
Inte för inte så var de gamla teologerna också poeter och genom de sånger de skrev förmedlade de förmodligen mera osynlig teologi till vanliga människor än genom de övriga bokverken.
Advent betyder ”ankomst”.
I advents- och juletid sjunger vi till oss det underliggande budskapet, som är på väg till oss.
En sångfylld adventsvecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila  pastor@slottshagskyrkan.se