Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag andra advent klockan 11. I gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson.

Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkommen!