Tema:Konsten att vara utvald och förbli utvald…

Text: Luk 1:30-56

1. att vara utvald är inget man själv väljer ”du har funnit nåd hos Gud”.

2. att bejaka utvaldheten innebär ingen livstids lyckogaranti Luk 2:35  ”ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”

3. att våga säga ja innebär att släppa kontrollen

34] Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” [35] Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

4. att tro på utvaldheten betyder att våga lita på en Gud som kan göra det omöjliga att våga tro utan bevis

Ty ingenting är omöjligt för Gud.” [38]

5. att vandra med Gud ökar känsligheten för andras andlighet och för Guds helige Ande

”När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. [42] Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. [43] Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? [44] När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd”

6. Det finns en salighet i att våga tro, ett annorlundaskap i att våga se det inte andra kan se, att inse att Gud utväljer vem han vill ”Min själ prisar Herrens storhet,   [47] min ande jublar över Gud, min frälsare:   [48] han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna…stora ting låter den Mäktige ske med mig…Han störtar härskare från deras troner,   och han upphöjer de ringa. [53] Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort.

Det stora är att Gud gör sig beroende…

En God Jul i ljuset av Guds beroende!!!

p nilsson 081221