Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 4 januari klockan 11. I gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson och Helena Andersson sjunger.

Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.