Helena Andersson startar upp en sång-/musikgrupp för 3-6-åringar i kyrkan.

Gruppen samlas under gudstjänsttid i cirka 30 minuter på följande datum:

18 och 25 jan, 1, 8 och 22 febr, 1 och 15 mars.