Text: Luk 2:42-52,

Tema: Jesu identitet och vår…

Vår uppgift på den jorden är att mogna som de människor vi är. Denna process genomförs i två faser, dels att vi blir medvetna om vilka vi är, att kunna säga ”jag är”, ”jag vill”, dels att detta ”jag” överlämnas i en gemenskap, i ett ”till-sammans” som är ”vi-dare” än ”jag-et”.

Texten handlar om lydnad, vad är att höra Guds röst?

När blir ”Guds vilja” en omskrivning för att göra som man själv vill?

Hur mycket andlighet handlar om vår egen känsla?

Jesus visste i unga år med sig ”vem han var” och ”vems han var” när Josef och Maria sökte efter honom i Jerusalems tempel. Luk 2:49 Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” Denna identitet stärktes ytterligare när Jesus döptes till sin uppgift och fick Faderns bekräftelse på vem och vems han var!

Identitet har med egenvärde och tillhörighet att göra. Frälsning är att återse (re-spektera) oss själva i vårt öppna förhållande till vår skapare och Gud, och när vi funnit vår trygghet igen,  så kan vi dela med oss i en gemenskap, som inte är av denna världen, utan smakar av det himmelska.

Fundera var din trygghet ligger? I vilket ögonblick känner du att du prestationslöst vilar i Hans armar? Dopet kan vara detta evighetens nu in i ditt liv. Utifrån denna trygghetspunkt kan du sedan gång på gång ta klivet in i gemenskapen och vidga cirklarna.

Joh 15:16

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Pastor nilsson 090104