Kära veckobrevsläsare!

En av förmånerna med att vara pastor och församlingsföreståndare är att skriva årsberättelsen.
Kanske inte så mycket för själva skrivandet som för att jag får tillfälle att scanna igenom året som varit.
Varsamt gå igenom almanackans blyertsnoteringar och minnas.
Påminnas om aktiviteterna och alla de relationer som finns med i allt detta.
I mina ögon förhåller de sig till varandra som byggnadsställningar till ett bygge.
Aktiviteterna är byggnadsställningarna, relationerna är bygget som är kvar – även när ställningen är borta.
Jag känner en tacksamhet över att få stanna till och reflektera över de samtal som förs om livsviktiga frågor, att jag får vara med i så många olika sammanhang, där frågor om andlighet och Gud och Jesus ställs, i såväl som utanför kyrkan.
Just nu håller vi på att bli ett gäng som ett antal tisdagskvällar under våren tänker gå en kristen grundkurs, som kallas Alpha. Äta tillsammans, lyssna på varandra och ställa både möjliga och omöjliga frågor.
Intresserad? Kolla hemsidan så får du veta mera.
En god vecka med pågående samtal önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila  pastor@slottshagskyrkan.se

(ps Du som läser veckobrevet och inte bor i närheten av Helsingborg, det finns säkert en Alphakurs i din närhet också)