På söndag 18 januari kl. 11 är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan.
Lennarth Nilsson kommer att predika, Anders Pettersson m fl sjunger och Harald Orre spelar.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Kärnpunkten.
Välkommen!