Kära veckobrevsläsare.

I torsdags  var det 80 år sedan som Martin Luther King Jr föddes.
Den tredje måndagen i januari är det Martin Luther King-dagen, som firas i över 100-talet länder.
Martin blev efter avslutade studier pastor i Dexter Baptist Church i Montgomery i Alabama.
Den förste december 1955 satt den svarta kvinnan Rosa Park resolut kvar i den vita sektionen på bussen och blev omedelbart arresterad.
Det blev startskottet för en bojkott-kampanj av  bussarna som varade 385(!) dagar.
Steg för steg tog man sig fram på icke vålds-vägen, både fysiskt, mentalt och andligt.
Jag blir så fascinerad av vad det talade ordet i kombination med konkret livsstil kan betyda.
Låt mig citera ur det tal som Martin Luther King höll inför 200 000 åhörare i Washington D.C. 28 augusti 1963, och som har rubricerats som 1900:e århundrandets tal:

”Jag har en dröm! Så jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm med djupa rötter i den amerikanska drömmen om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den innersta meningen i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.
Jag har en dröm om att en dag före detta slavar och slavägare skall sätta sig ner vid samma broderskapets bord på Georgias röda berg. Jag har en dröm om att en dag, till och med staten Mississippi, en stat som försmäktar i orättvisans och förtryckets hetta, skall förvandlas till en oas av frihet och rättvisa. Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation, där de inte bedöms efter färgen på sin hud utan efter måttet på sin karaktär.
Och när vi låter frihetens klockor ljuda, när vi låter dem ljuda från varje by och småstad, från varje stad och stat, då kommer vi närma oss den dag när alla Guds barn – svarta män och vita män, judar och kristna, katoliker och protestanter – kan fatta varandras händer och stämma in i orden i en gammal negro spiritual: ”Äntligen fria, äntligen fria, tack Allsmäktige Gud, äntligen är vi fria.”

Den 4 april 1968 mördas Martin Luther King Jr.
Cirka 40 år senare svär Barack Obama presidenteden och de bägge talen ”I have a dream” och ”Yes, we can” vävs sammanoch visar att föränding är möjlig.
Tänk vad EN människa kan göra skillnad, när han inte behöver göra det ensam.
En vecka med fredliga drömmar och aktiviteter önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se