Text, Joh 4:46-54,

Tema: Tro på Jesus skapas

Såg ett program om vidskepelse i går kväll, två lag som tävlade utan att veta  på vilket sätt de fick poäng, och de fann ut den ena mera sofistikerade sambandet än det andra i sin iver att kunna hitta mönstret. Bakom scenen så satt en  kille och slog slumpvis två tärningar som gav lagen poäng. Det fanns inget samband alls. Är det så att, tro enbart handlar om att försöka finna ett övernaturligt samband i en kaotisk värld?

Vi blir ofta så glada över att vi hittar något som liknar tro att vi kallar nästan allt för tro…när det kanske bara är billig tröst eller hemmasnickrad fantasi. Är det så att en hel del av vår tro handlar om känslor, som kommer och går…Inte underligt om vi blir besvikna och desillusionerade

I första mosebok kapitel 3 beskrivs hur tilliten bryts, tron ersätts med otro, hopp med hopplöshet och kärlek med kärlekslöshet.

Det är detta som Jesus vänder på…

Dagens texter handlar om hur Jesu närvaro skapar tro.

Vad handlar mission om?

Att vara med och skapa tro och hoppa och kärlek hos människor

Vad handlar evangelisation om?

Att få vara med och skapa tro och hopp och kärlek  hos människor.

Det Jesus skapade var en tro och ett hopp och en kärlek till livet, till Fadern!

Överallt där Jesus går fram så blommar det typ som när Aslan skuttar omkring i landet Narnia när häxans onda makt börjar ge vika.

I söndags pratade vi om en text i Joh  ev kap 2 som handlade om undret i Kana, ett tecken på det som skulle komma i Guds Rikets fullkomnande.

I den här berättelsen gör Jesus sitt andra tecken när han botar en kunglig tjänstemans son som var sjuk, lite motvilligt gör han det…men empatin bryter fram hos Jesus…sonen blir frisk och alla i huset kommer till tro…

Det Jesus gör är aptitretare på Guds Riket!

Människors handlingar avslöjar mera tro än omgivningen kunde se, men Jesus såg det…Mark 2:5

Fokus i texterna är tron på Jesus, och Guds Rike, inte själva handlingen/undret. Varje tecken/helande/under/ mirakel pekar framåt mot det fullkomliga Gudsriket som redan är och som kommer att komma!

Ibland handskas Jesus lite vårdslöst med människors begäran, testar, prövar hållfastheten, drar sig undan…

Fast han överger inte, han finns i närheten…och orkar med våra olika reaktioner…för sedan gripa in…på ett sätt som vi inte hade tänkt

Hur ömtålig är tron?

Jesus talar om att om vår tro bara är som ett senapskorn (!) så är det tillräckligt…Matt 17:20 Han svarade: ”Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.”

Matteus 13 pekar på hur samma säd kan förintas och kan växa upp, beroende på var det hamnar…

Tron är en re-aktion på Guds Ord/löfte, inte en egen aktion….

Vad är tro?

En gåva som kommer till oss…

”Pistis”, grundordet för tro = trofasthet, tillit, försanthållande

Hur startar tro? Genom personlig beröring/erfarenhet.

Hur bevaras tro? Genom att tron praktiseras – jämför muskel, ”När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Mark 2:5

Hur utvecklas tron? Genom prövningar, Jak 1:2ff

En prövning kommer aldrig ensam, Jesus är också med…

090125 p nilsson