Kära veckobrevsläsare.

Såg ett program som bl a handlade om vidskepelse i veckan.
Två lag tävlade mot varandra utan att veta  av vilken anledning de fick poäng.
De försökte förgäves finna ut det ena mer sofistikerade sambandet än det andra i sin iver att kunna hitta anledningen till de givna poängen.
Sanningen var att bakom scenen satt en  man som slog två tärningar vilka slumpvis gav lagen de poäng de fick. Det fanns alltså inget samband mellan lagens handlande och poängen.
Programledaren menade att vi gör allt för att försöka finna ett system i vårt livs händelser. Vi spottar tre gånger när vi möter en svart katt, lägger inte nycklar på bordet etc för att  kunna känna  att vi har ”kontroll”.
Jag funderade vidare, är det så enkelt att tro enbart handlar om att försöka finna ett skenbart samband i en kaotisk värld?
Ibland kan det säkert vara så, ett förtvivlat försök att  försöka finna ett förenklat perspektiv på livet. Men det gör oss besvikna och desillusionerade, och jag tror att utifrån det perspektivet har några lämnat projektet ”tro”.
Men jag tror (!) inte att trons uppgift är att förenkla, snarare att tron hjälper oss att orka med det motsägelsefulla och paradoxala i tillvaron.
Trons förhållningssätt är snarare att vara tillitsfull än kontrollerande.
Magin söker kontroll, tron övar tillit utan att behöva förstå.
Tomas Tranströmer skriver så här:

”Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga dag utan att sjunka genom jorden.
Lita på snömassorna som klamrar sig fast vid bergssluttningen ovanför byn
Lita på tysthetslöftena och samförståndsleendet, lita på att olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsliga yxhugget inifrån inte kommer
Lita på hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den trehundra gånger förstorade bisvärmen av stål
Men ingenting av det där är egentligen värt vårt förtroende.
De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat.
På vad? På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer – med förtroende – den blinda ledstången som hittar i mörkret.”

En vecka i trons tillit önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se