Kära veckobrevsläsare.

Såg en del av Skavlands intervju från förra veckan i TV, bl a med en man som hade forskat kring temat ”lycka”.

Tre (!) månader efter att något starkt glädjefyllt hänt oss, typ bröllop, lottovinst, husköp, så har vi glidit ned på vårt normala lyckogrundläge.

Lyckan ligger alltså alltid framför oss, för när vi väl har uppnått den, så har vi så att säga redan passerat ”bäst före datum” och vi sjunker tillbaka till utgångsläget ganska snart.

Plötsligt slår det mig en liten strof ur en bön, som de flesta av oss har stavat på.

”Gud, som haver barnen kär
Se till mig som liten är
Vart jag mig i världen vänder
Står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer
Lyckan går
Du förbliver Fader vår.”

Här finns växlingen: ”Lyckan kommer, lyckan går…”
Här finns stabiliteten hos Gud, i vars händer lyckan vilar.
Inte underligt att många fortfarande stavar på ”barnabönen” in i mogen ålder.

En vecka med växlande lycka och stabilt förblivande önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se