Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 15 februari  kl. 11. I gudstjänsten predikar Börje Hammarroth  och Marianne Hammarroth sjunger.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Varmt välkommen!