Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 22 februari kl. 11.

Gudstjänsten leds av Catarina Catarina Palmkvist och Bengt Rasmusson från Klippan predikar. Elisabeth Falk och Erik Wing spelar

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Kärnpunkten.
Varmt välkommen!