Kära veckobrevsläsare.
”Det är mycket med det jordiska” är ett uttryck som vi ibland använder när livet mal på.
Blir det för mycket jord, så förlorar vi horisontlinjen.
Svårigheten kan då vara att få plats med himlen.
Den går ju inte bara att ”klämma in” hur som helst.
Och vi missar både soluppgångar och solnedgångar…
Vi bara gräver ner oss…

Enligt kyrkoåret har fasteperioden börjat.
Fastan är en förberedelse inför påsken.
Att frivilligt avstå från något som vi själva väljer (mat, tv-tittande, tidningsläsande, mobiltelefon etc) för att skapa mental tid och fysiskt rum för att koncentrera oss på den andliga dimensionen i tillvaron, så att den goda rytmen i livet uppstår.
Fasteperioden inleds med karneval och slutar med uppståndelse, så var inte orolig för att det skall bli enformigt.

En god fastetid önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se

ps Vill du ha hjälp med dagliga reflektioner utifrån bibliska texter, så gå in på hemsidan lite senare i veckan, så kommer du att finna tips för en reflekterande pilgrimsvandring i fastan.