Kära veckobrevsläsare.

Jean Vanier, kanadensisk filosof och f d marinofficer lämnade en spikrak karriär för att leva tillsammans med vuxna förståndshandikappade i en by i södra Frankrike för några decennier sen.

Så här formulerade han sin livserfarenhet:

”När starka framgångsrika människor möter de människor som samhället har stött ut, är det två folk som möts.
Den ena gruppen är de som har fått alla sina ytliga önskningar uppfyllda. Den andra gruppen är de som fått alla sin önskningar krossade.
Vi lever i en tidsanda som inte tillåter oss att identifiera våra djupaste önskningar.
Den som lever inifrån de behoven blir nämligen inte lika lätt att manipulera.
När folket som fått sina önskningar krossade möter folket som inte lärt känna sina genuina önskningar, händer något med båda grupperna.
Ett rum av mänsklig värdighet skapas.
Vi deltar i skapandet av det rummet.”

En vecka med många sådana rum önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se