Söndagens tema handlar om att möta ondskan, jag tänker  fokusera dess motsats -godheten, glädjen, leken, som är det ursprungliga, når vi det ursprungliga.

Det nya temat blir: Att tro som ett barn-lekfullt och allvarligt

Jesu möte med barn är uppseendeväckande, han bryter med traditionellt mönster när han sätter fokus på dem som åldermässigt var religiöst omogna i det judiska systemet.

Matt 18:3 ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.

Det är något ursprungligt vi tappat bort, och som vi söker, barnaskapet hos den Fader som är allas vårt ursprung och mål. Det är vi som behöver lära av barnet – något som vi som ”vuxna” tappat bort i vårt överdrivna allvar.

Treenighetens relation beskrivs som en ”lek” Ordspråksbok 8:30-31

Leken är inte lika med oansvarighet eller oansvarighet utan en grundattityd till livet.

Tänk på vad som karaktäriserar ett barn i begynnelsen:

Tillit, enkelhet, att ”säga som det är”, självklarhet, nyfikenhet, intensitet etc etc.

Att beskriva behoven utan att be om ursäkt för dem – eller för sig själv.

Kort sagt att säga som det är – framförallt inför sin Gud och skapare och förhoppningsvis också tillsammans med några fler…vilket innebär att vi gör oss sårbara.

Men prestationen griper tag om oss och vi söker i stället perfektheten, i denna icke perfekta värld – märkt av syndafallet.

Det är här vi behöver på nytt bli beroende och be-troende…

”Barnet buret bär den vuxne” (en bild av  ett barn som ligger i skaparens stora hand och som i sin tur sträcker fram en hand ur vilken den vuxne tar ett steg uti det ”vuxna” livet)

Lekfullheten och allvaret går hand i hand… Kär-leken…

”Kärleken är ett barn
Kan du leka, får du sällskap
Slår du, blir du ensam…”

Bo Setterlind

pastor nilsson 090315