I helgen kommer Harry Månsus till Helsingborg.
Han är teolog, författare, har arbetat som lärare och etisk rådgivare.
I sin bok – som kort och gott heter ”Min resa” –   har han beskrivit sin livsresa som en vandring i det öppna andliga landskapet i vårt land.
Där berättar han om mötet med människor som representerar freds- och miljörörelse, väckelsefromhet och nyandlighet, tolvstegsrörelse och sökare i  största allmänhet.
Personer som på olika sätt sökt följa – istället för att dölja – den längtan de bär på efter ett liv som är insatt i ett större sammanhang, präglat av helhet och helighet.
I denna ”dialog-djungel” mejslas ett evangelium fram som präglas av frimodighet och nyfikenhet, respekt och innerlighet.
En teologi för människan på jorden, som andas himmel.

Jag känner igen mig på min egen vandring.
Hur jag sakta men säkert vågade mig utanför den traditionella ”frikyrkliga boxen”.
Hur mina rädslor för det som luktade och smakade annorlunda än det som  jag var van vid så småningom har övervunnits.
Hur min pastorala tjänst har fått bredd och djup i mötet med min omvärld.
Hur min tro blivit alltmer en naturlig del av min tillvaro.
Hur jag sökt att gestalta evangeliet så praktiskt och så enkelt och så innerligt som möjligt.
Att alla inte har förstått allt är inte så konstigt – ibland har jag inte förstått mig själv heller- men det har inte hindrat mig att söka vidare.
Harry är en av de personer som genom sitt sätt att vara, inspirerat mig att inte ge upp min vandring i det andliga landskapet.
En god pilgrimsvandring i det öppna andliga landskapet önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se

ps samlingarna på lördag är kl 16 med temat ”Guds verkstad är större än kyrkan – om tolvstegsfolket, alternativ andlighet och kyrkans framtid” och  kl 19 ”Framtidens kyrka – en livsverkstad?- om sinnesro, relationernas friskvård och en profetisk motkultur” med en kvällssmörgås cirka kl 18.