Lyssna till dagens predikan av Peringe Pihlström.

[audio:090524.mp3]

Missio Dei – det gudomliga uppdraget
Bibeltext: Apg 1:8
Mitt tema handlar den här söndagen Missio Dei – Guds Mission. Gud som den sändande Guden. I Joh 20:19-23 bekräftar Jesus att det är på Faderns initiativ som allt sker, sändandet börjar där.

Vår föreställning är ofta att mission är på vårt initiativ, att kyrkan kommer först och mission sedan. Men det finns behov för oss att idag ompröva hela det synsättet. Det är i uppdraget det börjar, mission ger upphov till kyrkan. Det är i Guds sändande som det hela börjar. Treenigheten är en sändande gemenskap, där Faderns kärleksfulla initiativ leder till att Sonen och Anden låter sig sändas, säger ”ja” till gudomens kärleksfulla intiaitiv. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav – sände – sin son…” är sammanfattningen av hela berättelsen om Jesus.

Vi är kallade att säga ”ja” till Guds initiativ att sända oss. Vad kyrkan är och gör springer fram ur Guds missionstanke. Utan detta blir kyrkan lätt ett program, en aktivitet, en verksamhet där Guds löften tnar bort. Det ursprungliga initiativet ligger i Guds löfte till Abraham: ”I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade”. Guds sändande upphör inte förrän  alla har välsignats. Där får vi finnas med, och säga vårt ”ja” till Guds Uppdrag.