Jag lärde mig ett nytt ord i helgen.
”Oenighetskompetens…”
Det var under  svenska baptistsamfundets årskonferens som en av ungdomsförbundets delegater nämnde detta ord.
Frågan som behandlades var om vi skulle fatta beslut att gå samman med Missionskyrkan och Metodistsamfundet, och åsikterna var delade.
Ungdomsförbundet equmenia har gjort denna resa när tre blivit ett.
Under den processen hade ”oenighetskompetensen” växt fram.
Övning hade gett färdighet.
Kompetensen att orka med varandra trots olika tankar och åsikter hade växt fram…
Det är en nämligen en stor konst att inse att man kan vara oense om hur enigheten skall se ut utan att bli ovänner…
Först då kan den enigheten uppstå som är inbjudande och inkluderande…
På söndag är det pingst..
Det som sker i Jerusalem på pingstdagen ser jag som en historisk pendang till Babels torn i Gamla Testamentet.
Då kunde plötsligt inte människorna förstå varandras språk.
På pingsten kunde alla förstå ”var och en på sitt språk”…
Trots olikheterna fann man den gemensamma nämnaren…
En vecka i förståelsens övning önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se
ps. om någon undrar,  vi fattade så småningom beslutet att säga ”ja” till att gå vidare i processen…