Jag läste i veckan några dikter ur Dom Helder Camaras diktsamling ”Tusen skäl att leva”. Han var biskop i Brasilien.
Något smakprov:
-De vill laga min trottoar
Jag hade inte ens märkt att den var trasig
Det var ju så vackert  med det anspråkslösa gräset
som växte i sprickorna
Hur skall jag kunna förklara
att gräset är vackarare och mera levande
än den kalla asfalten
som mina vänner vill ge mig?
Om asfalten vinner blir den bara en gravsten
med  den osynliga inskriften:
”Här vilar de mest levande,
mest envetna och tappra grässtråna
i hela trakten”.

En enveten vecka i hänryckningens tid önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se