På söndag 14 juni kl 10 är det återigen dags för gudstjänst i Slottshagskyrkan. Linda Danielsson kommer att predika, Agneta Boström är mötesledare, Lena Carlsvärd sjunger och Lars Thunberg spelar. Fredrik Södertun berättar om sin väg till kallelsen att bli pastor.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Kärnpunkten.
Välkomna!