Mission- att nå fram…

Inte lätt att ta in den gudomliga frekvensen..mycket störningar, utifrån som inifrån.

Men Gud sänder hela tiden på den gudomliga frekvensen – vad han än säger och vad han än gör.

I begynnelsen var Ordet…Gud sade…och det vart…och det var gott….

Fadern sände Jesus  för att visa detta konkret…

…Ordet blev människa…inkarnationen…Gud den obegriplige gör sig begriplig…människor behöver inte lära sig ett nytt språk, utan Gud talar vårt språk…

Och sänder sedan Anden för att vi som Jesu lärjungar – hans kropp- skall fortsätta denna sändning, att göra under och tecken, andliga gåvor och andliga tjänster handlar om att hela skapelsen, beskriva Guds kärlek, för egentligen är allt det vi gör i Guds namn hans kärleksgärningar.

Och Gud ger inte upp förrän Ordet har nått fram!

Jes 55:11  så är det med ordet som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka  utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag.

Guds ord är därmed fullkomligt, det når fram till sitt resultat…

Jag kan inte låta bli att koppla ihop två verser i Jesu bergspredikan.

När Jesus i bergspredikan talar om ”fullkomliga” användes ordet ”telois” i grundtexten vilket också betyder ”nå fram”.

Tänk om ordet i Matt 5:48  ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” skulle kunna översättas

”Nå fram, som er fader i himlen når fram” …

Då kan man komplettera med parallellversen i Luk 6:36  ”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”.

För barmhärtighet når fram!

Tänk om ”Mission” stavas ”b-a-r-m-h-ä-r-t-i-g-h-e-t”

pastor nilsson 090607