Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan nu på söndag 21 juni kl. 10. Lennarth Nilsson predikar med temat ”att vara Guds vägröjare”. Helena Andersson sjunger och Berth Lideberg spelar. Efter gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten. Välkomna!