Varmt välkommen till sommarens gudstjänster i Slottshagskyrkan.

Söndag 28 juni kl. 10 Gudstjänst, Lazar Grujic

Söndag 5 juli kl. 10 Sammanlyst gudstjänst i Rosengårdskyrkan, Nattvard, Bengt Liswall

Söndag 12 juli kl. 10 Gudstjänst, Åke H Nilsson

Söndag 19 juli kl. 10 Gudstjänst, Lars Dalesjö

Torsdag 23 juli – Lördag 25 juli Helsingborgsfestivalen med pilgrimsfestivalen i stadsparken. Se pilgrimsfestivalen.se

Söndag 26 juli kl. 10 Gudstjänst, Urban Önell, Gospelkören

Söndag 2 augusti kl. 10 Sammanlyst Gudstjänst i Slottshagskyrkan, Bertil Casselbrant, Lena Carlsvärd, Nattvard

Söndag 9 augusti kl. 10 Gudstjänst, Lennarth Nilsson

Söndag 16 augusti kl. 10 Välkomstgudstjänst för ungdomspastor Linda Axelsson!!!

Söndag 23 augusti kl. 10 Gudstjänst L Nilsson

Lördag 29 augusti, Församlingsdag på Örestrand ”Vidare…”

Söndag 30 augusti kl. 10 Gudstjänst, Lennarth Nilsson