Kära veckobrevsläsare.
Har gått några dagar och smakat på ”långsiktig hållbarhet”.
Upptäckte orden i ”Levande ord för långtidssjukskrivna” skriven av Gunilla Brattberg (tack Ann för boktipset!).
En intressant bok genom att den kombinerar kyrkoåret med texter och teman valda utifrån den verklighet i vilka många långtidssjukskrivna lever.
Hela meningen – tagen ur en bön –  lyder:
”Se till att jag inte blir gränslös igen utan sätter kloka gränser, så att jag blir långsiktigt hållbar.”
Mycket idag bygger tyvärr på kortsiktighet, trots alla konsekvensanalyser som görs.
Och detta drabbar människan som från att försöka vara alla till lags och göra ”all-ting” till slut blir till ett ”ting” som inte orkar ”någon-ting”.
När vi har varit alla andra till lags, så behöver vi själva lagas.
En lagning för att på nytt kunna ta emot livet.
Något att leva av, någon att leva med och något att leva för.
Långsiktig hållbarhet innebär gränssättningar runt om dessa engagemang – för livets skull.
En vecka med långsiktighetens perspektiv önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se