Kära veckobrevsläsare.
Vi var ute och gick idag med vårt äldsta barnbarn, Ella, snart fem år.
Under vandringen ställde jag frågan:
”Vad skulle du vilja vara, en sten eller ett vattendrag”
Ella svarade ”Jag skulle vilja vara mej själv!!!”
Så enkelt det egentligen är…
En vecka där vi får vara oss själva önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se