Kära veckobrevsläsare.
Benjamin Disraeli, brittisk poilitiker och författare, sa en gång:
”Det största du kan göra för andra, är inte bara att dela din rikedom med dem, utan att  uppenbara deras egna rikedomar.”
En vecka fylld av rikedom önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se