Kära veckobrevsläsare.
En liten flicka kom in i vardgsrummet hemma och hörde hennes mamma säga till sin väninna ”att det pinsamma som hänt nog skulle kunna bli ett roligt minne att skratta åt om tio år”.
”Men mamma” sa flickan ”om du tror att du kan skratta åt det om tio år, varför inte börja skratta åt det med en gång…”
En vecka fylld med skratt önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se