Veckobrev 090705 – Långsiktighet

Kära veckobrevsläsare. Har gått några dagar och smakat på ”långsiktig hållbarhet”. Upptäckte orden i ”Levande ord för långtidssjukskrivna” skriven av Gunilla Brattberg (tack Ann för boktipset!). En intressant bok genom att den kombinerar kyrkoåret med texter och teman...
X