Förvaltare är vi allihopa…

Matteus 25:14-30

När kommer han…? Detta är skrivet nästan en generation senare efter det att Jesus gjorde sin himmelsfärd , han som sade ”Jag kommer snart…”

Tre berättelser följer på varandra. Brudtärnorna som väntade, de tre tjänarna med sina olika talenter och skiljandet mellan de goda och de onda. I väntan, under väntan agerandet och efter agerandet kommer domen/krisis

Allt hänger ihop, från hjärtat utgår impulserna till handlingarna…

I dagens text lämnar husbonden över sin egendom till att handhas av tre tjänare med hans auktoritet, de två arbetar och fördubblar medan den tredje gräver ner sitt ”pund” och blir så småningom fråntagen sitt enda pund. ”Var och som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har…”

Det verkar inte rättvist…

En bild: Tänk om du blivit inlåst med tre andra i ett mörkt utrymme, och när ni så småningom mödosamt grävt er ut, en av er långsamt plockar fram en nyckel han hela tiden haft i sin ficka, men han har inte vågat plocka fram den för ”tänk om den inte passade…”

Kommer ni övriga att ha förtroendet kvar för honom…?

Alla har vi fått gåvor – vi har fått livet, tiden, vår personlighet med dess begåvning, andliga gåvor som komplement. Allt detta är nycklar, att användas vid rätt tillfälle. Församlingen skulle kunna vara den trygga övningsplats där vi får testa med ”glimten i ögat”.

Att vara förvaltare är att vara en god ekonom, att planera, beräkna, ta risker och satsa för att kunna få tillbaka.

Gott förvaltarskap önskar p lennarth 090809