Kära veckobrevsläsare.
Jag trodde i min ungdom att det skulle kunna vara möjligt att leva konfliktfritt..
Så småningom förstod jag att konflikter är oundvikliga, och att livet handlade om konfliktlösning – eller snarare bättre eller sämre typ av konflikthantering.
När vi hamnar i konflikt finns det ett par saker att arbeta mot:
Det är att sträva efter en uppgörelse som är tillfredsställande, samtidigt som vi försöker att bibehålla en önskad relation till den andre.
Martin Buber, den chassidiske filosofen, säger i boken Människans väg:
”Ursprunget till alla konflikter mellan mig och mina medmänniskor är att jag inte säger det jag menar och inte gör det jag säger att jag ska göra. Därigenom förgiftas situationen mellan mig och den andre mer och mer.”
En ”giftfri” vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se