Kära veckobrevsläsare.
Håller på att läsa Magnus Malms bok ”Ett hjärta som är större än världen”.
Magnus Malm är retreatledare och boken handlar om bergspredikan, dvs de Jesusord som är nedskrivna i Matteus evangelium kapitel 5,6 och 7.
I kväll sitter jag och funderar över följande mening :
”Om du är sann i allt du är, gör och säger behöver du inte hålla på och gardera dig med att hela tiden snegla på om du gör rätt”.
Orden har sitt ursprung i Jesu ord om att plocka bort yttre ledstänger som andra har satt upp och våga följa vårt eget inre.
Jag känner igen mig så väl i detta.
Min egen osäkerhet om vad som var rätt och fel under många år – vilket ofelbart ledde mig just – fel.
Så länge som jag styrdes av vad som borde finnas i mitt inre och yttre beteende, så länge blockerades jag också effektivt från att se och reagera på vad som faktiskt pågick i mig.
Vilket har lett fram till en devis som jag skulle vilja mitt liv var präglat av:
”Aldrig utan mig själv”.
Jag är inte framme – men på rätt väg…
En vecka – icke utan oss själva – önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se