Kära veckobrevsläsare.
Christina von Bergen har skrivit en liten bok som heter ”Inre ledarskap för föräldrar”.
Hon börjar med fem ”budord”.
”Tänk på vad du säger…
Ta ansvar för vad du gör…
Ta inte allt som händer dig personligt…
Sprid inte grundlösa antaganden om andra…
Välj själv hur du vill vara…”
Mycket av denna typ av ledarskap handlar om integritet.
Integritet betyder att vi föregår med gott exempel och sätter gränser.
Att inte släppa människor för nära vårt innersta utan att vi i så fall är medvetna om det.
Då blir vi inte så mottagliga för kränkningar, vi hindrar andra att göra oss illa.
Integritet är vägen till visdom, att söka finna sammanhang och mening i våra ofullbordade liv.
En vecka fylld med integritet önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se