Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 6 september. Observera tiden: kl. 11:00.

I Gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson och Gitarrbröderna medverkar.

Insamling till Baptistsamfundets projekt Mänskliga rättigheter, Brommadialogen och sociala missionen.

Efter Gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkomna!