Har varit med om ännu en retreat på anstalten, Helsingborg.

Dygnet innehöll reflektioner, samtal och tystnad.

Ett ord som ofta återkom var ”tiden”…

Det destruktiva händer på ett ögonblick, det tar tid att bygga upp.

Reflektion som kräver tystnad är också en nödvändighet

Att vilja se konsekvenserna av det tänkta handlandet och våga stänga de bakdörrar, som hållits öppna.

För varje dags drogfrihet, för varje dags tillägg på den goda livssidan ökar tilliten.

Ekvationen för det goda livet lyder: Tid gånger Tystnad är lika med Tillit…

Ordet TILLIT är ett palindrom, dvs det kan läsas lika framifrån som bakifrån, vilket påminner oss om att tillit växer i en ömsesidighet.

En vecka i ömsesidig tillit önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se