Helena Andersson fortsätter tillsammans med Michelle Hallström med sång-/musikgruppen för 3-6-åringar i kyrkan.

Gruppen samlas under gudstjänsttid, med start i gudstjänsten en kvart.

Aktuella datum för hösten är:

13 september

20 september

27 september

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

6 december sång med barnen på gudstjänst