Eftertänksamme veckobrevsläsare

Job – i gamla testamentet – har bl a varit min följeslagare i några gudstjänster i dag.
Ett spännande drama som trots att det tillhör den äldsta i världslitteraturen ständigt är aktuell.
Frågan som ställs är hur Job förhåller sig till en Gud som inte lever upp till hans förväntningar.
Från att ha haft ett gott liv så tas nästan allt ifrån honom.
Hans vänner vältrar ovanpå detta över på Job att det måste vara hans eget fel att han hamnat i detta tillstånd..
De är försvarsadvokater för sina egna hemmagjorda gudsbilder.
Med vissa vänner behöver man inga fiender!!
Han slår näven i sin askhög och protesterar – mot Gud och mot sina vänner.
Job hamnar så småningom i en monolog med Gud, då han förstår att egentligen så kan han inte förstå hur allt hänger ihop..
Och trots att han inte får någon förklaring, så växer tilliten.
Han är besviken – men inte sviken, för Gud hade inte lovat mer och kunde inte lova mer.
Det räcker för Job att ha fått en kontakt av första graden.
Och den fick han genom att våga vara ärlig och säga som han kände och tänkte.
En ärlig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se