Vi lever i en tid som gränsar till gränslöshet och samtidigt drar snäva gränser

Fridah Jönsson, f 1992 skrev en krönika i Metro om hur hennes generation kan lägga ut bilder på sig själv till allmänt beskådande på Internet, men har ångest över att vara med i skolkatalogen, som fotar sig själva i bikini framför spegeln och publicerar bilderna på nätet över hela världen, men virar in sig i handdukar när det är simning på idrotten, som vänder ut och inpå sina hjärtan på bloggen så vem som helst kan läsa, men idiotförklarar lärare som frågar efter hur dom mår….

Självkänlsa.nu, jakten på självförtroende, öppenhet om allt alla slåss mot en kroppsfixering som lovar mera än den ger, som triggar igång något hos oss som är mera yta än djup.Det har förmodligen aldrig förr funnits så många terapeuter och så mycket litteratur och filmer och tv-program som behandlar vårt mående, våra relationer och vår sexualitet som idag – samtidigt som man undrar – finns det någon som mår bra ???… I allt detta har sexualiteten har en förmåga att bli fokus – antingen genom att vi försöker tänka bort det ( ”tänk inte på en blå elefant!”) eller genom att just fokusera den.

(intressant notering när jag läste om Hugh Heffner, playboy-koncernens grundare ”jag växte upp i en miljö där sex bara var till för fortplantning och allt annat var synd”, ”vi kramades aldrig, det förekom inga kyssar…” också väljer han att göra sin livsresa till andra ändan av skalan)

När Paulus tar upp några konkreta händelser i församlingen i Korinth – det handlar om en man som lever ihop med sin fars hustru, han tar upp prostitution, han diskuterar vad som är bäst att vara – gift eller ogift…binder han tydligt samman andlighet med kroppen: ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. [20] Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.” 1 Kor 6:19

I Pauli undervisning så hänger kropp-själ-ande samman, vår kropp = vårt tempel. Allt hänger ihop. I templet pågår gudstjänsten, bön, lovsång, offer, förkunnelse. Detta händer alltså inte bara under den offentliga gudstjänsttiden – för vår del mellan 11-12 på söndagar, utan gäller 24 timmar om dygnet. Det vi gör med vår kropp berör det andliga i högsta grad.

Gud kom som en människa med en kropp till denna jorden /Joh 1/Försoningen handlar om skapelsens återupprättelse och fullkomnande /Rom 8/ och i 1 Kor 15 betonas starkt att uppståndelsen också är kroppens återuppståndelse med Jesus som protoypen. Gentemot församlingssplittring betonar Paulus att församlingen är en kropp /kap 12/, gentemot synden ställer han kroppens helighet /kap 6/, äktenskapet handlar om makarnas anspråk och överenskommelse gällande varandras kroppar /kap 7/, gemenskapen med Kristus är enheten med hans kropp /kap 11/

Församlingen i Korint ville skilja på andlighet och kroppslighet, vad kroppen gjorde var ointressant, det intressanta var den andliga insidan, men så icke…andlighet och kroppen hör samman.

Vad vi gör i vårt privata liv påverkar gemenskapen, berör helheten

Vi är sexuella varelser och vår sexualitet är kluven. ”Secare” betyder att ”skära av, amputera, skilja från helheten”.Dels gör den oss medvetna om att vi är avskurna på djupet och tappat kontakten med varandra, dels är sexualiteten –rätt hanterad – en gåva genom vilken vi hittar tillbaka till samhörigheten med världen, varandra och Gud.

Vi kan förneka vår sexualitet. Vi kan låta oss styras av den – och allt där mitt emellan.

Begäret lovar alltid mera än det kan infria. /1 Mos 3/ För begäret bygger på en lögn /epithumia-i sinnet/ som fokuserar en djup otillfredsställelse, vilket leder oss till ett slaveri, som fyller oss med förtvivlan och vrede. En olycklig förväxling av intimitet med intensitet

Människan blir ett objekt, förtingligad, sexualitet förminskas till en teknik… det blir en jakt efter sexualiteten genom att ha sex med någon, istället för att sex springer fram ur sexualiteten

”Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.” 1 Kor 6:12

Det Paulus gör är att han höjer ribban, och det han säger är ”Vad får du en kick av?” En kort njutning för egen del eller fokus på ett uppdrag som berör människor på lång sikt….

Att se sitt liv som en gudstjänst och sin kropp som ett tempel är att fatta beslut att avstå för att fokusera på en viktigare uppgift. De sju dödssynderna är: högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Som en bakgrund ligger just begäret…

Dessa är ”dödsssynder” därför att när vi handlar i den riktningen utifrån oss själva för att tillfredsställa oss själva så blir vi till slut ensamma, isolerade i vårt eget helvete. Dessa handlingar leder oss från oss själva och bort från den Gud som har skapat oss.

De positiva spegelegenskaperna, är ödmjukhet, öppenhet, dygd, medmänsklighet, avhållsamhet/ kyskhet, tålamod, flit. När vi fokuserar dem, så öppnar vi oss för människor omkring oss, i ett engagemang som innebär att vi själva blir återhållsamma vad gäller våra egna behov. Och genom dessa handlingar så formar vi vår karaktär

Turist eller pilgrim i denna världen, vad gör vi med våra liv?

I filmen ”Jesu sista frestelse”, ser vi mot slutet när Jesus hänger på korset, hur han funderar om han skall kliva ner och istället gifta sig med Maria Magdalena, man ser hur han tänker barn och familj och ett vanligt jobb för att försörja sig, så försvinner bilden och han bestämmer sig för att fullborda sitt uppdrag och så andas han ut sin sista suck!

Jag mötte paret i veckan, som hade avstått från att skaffa egna barn eftersom de hade bestämt att adoptera barn som behövde ett par föräldrar.

Jfr Ef 4:28 där botemedlet för den som är tjuv inte ”bara” är att sluta stjäla utan att arbeta så att han kan få den goda kicken av att ge vidare till andra!

Detta är en gudomlig pedagogik, en omvänd logik.

”Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.” 1 Kor 6:12

” Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. [20] Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.” 1 Kor 6:19

Låt oss inrikta oss på att leva ett liv som ärar Gud!

p nilsson 091011