Fundersamme veckobrevsläsare.
Har varit retreatledare på kumlaanstaltens kloster…
Mycket funderingar och samtal kring identitet och identifikation har det blivit under veckan.
En av männen uttryckte sig så här:
”Du är den du vill vara, och inte den som alla andra tror att du är,
för det är du som skapar din verklighet och inte alla andra som befinner sig i din närhet.”
Parallellt läste jag ett citat från trappistmunken Tomas Merton:
”För att bli mig själv måste jag upphöra att vara vad jag alltid trodde att jag önskade bli…”
Någonstans där emellen skapas vår identitet…
Något att fundera över under en vecka som till helgen innehåller alla helgons dag…
En god identitetsskapande vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se