Jag var på medarbetardagar i Norrköping i veckan.
Ämnet var kommunikation.
Det handlade om bl a hur vi ser på oss själva.
En av tankarna jag fick med mig hem var denna:
Tänk dig en vanlig boksida, och fundera över vad identifierar du dig mest med?

1. Rubriken, klatchig som väcker uppmärksamhet.
2. Texten, som berättar berättelsen och som utlägger bokens tema.
3. En fotnot – längst ned eller längst bak – som med mindre textstorlek förklarar och fördjupar textinnehållet.
4. Marginalen- den tomma delen av sidan, där människor kan få göra sina egna personliga kommentarer
5. Sidnumret – som hjälper läsaren att komma ihåg rätt sida.

Utifrån vilket utgångsläge vi väljer, så kommer vi att kommunicera vårt budskap.
Alla varianterna behövs för att det skall bli bra sidor med goda läsupplevelser.
Vad identifierar du dig med?
Jag känner personligen en dragning till marginalerna och fotnoterna…
En vecka med flera goda sidor önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se