Kära veckobrevsläsare

Måndag kväll har vi ett litet andrum i Kärnpunkten i vår kyrka.
Det är Cissi Glittvik, en kollega till mig – som kommer.
Hon har helt nyligen har kommit ut med sin andra bok som heter ”Jag-en del av evigheten”.
Där skriver hon bl a om sin tre-årige son som ställde sig framför hallspegeln och med självklarhet konstaterade ”Va ja e nygg!”
En stolthet som många av oss förlorar efter några år, för att sedan resten av våra liv krampaktigt kompensera med olika former av pseudo-aktiviteter.
”Skäms inte för att du är människa- var stolt…” skriver Tomas Tranströmer
En vecka där du ger dig lov att vara ”nygg” önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se
ps Välkommen kl 19 om Du vill och kan.